Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1/2017 z dnia 22.12.2017r.

Firma K3K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym dostawy platformy B2B z webowym systemem CRM z wdrożeniem.
Wszystkie szczegóły dotyczące postepowania znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – wzór oferty
  3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
  4. Załącznik nr 4 – zobowiązanie do przedłużania polisy

Informacja o wyborze dostawcy >>