Informacja o wyborze dostawcy

2018-01-25

Informacja o wyborze dostawcy platformy B2B z webowym systemem CRM z wdrożeniem, w ramach poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej procedury wyboru oferenta na dostawę platformy B2B z webowym systemem CRM z wdrożeniem, w ramach poddziałania 1.4.1 , „Dotacje bezpośrednie’”, Typ TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ERP Consulting Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 27/4, 35-505 Rzeszów.

Dziękujemy za złożone oferty.